iAdapt

iAdapt
најпаметниот систем за смукање од iRobot

Суштината на системот iAdapt ја прават сензори кои комуницираат со програмската опрема. Сензорите го следат чистењето на просторот 67x во секунда со 40 однапред одредени движења кои му овозможуваат на роботот iRobot флексибилно реагирање на актуелните услови во просторот. Поврзувањето на големиот број сензори, во однапред одредените приемници и развиенеата програмска опрема, осигурува потполно чистење и знаење, кои се еднавки на вистинската вештачка интелигенција.

Благодарение на тоа робот правосмукалката iRobot го чисти секое место 4x, со што обезбедува квалитетно чистење. Потполно прилагодливо работење кај другите робот правосмукалки нема да најдете. Благодарение на iAdapt роботите iRobot можат да се прлагодат на околината, површната и големината на нечистотијата. Врз основа на тоа од примените податоци ги бира најдобрите движења и почнува да работи. На сметка на издржливоста, робот правосмукалката има мала моќ на смукање. Затоа iRobot се наочува кон чистење повеќе пати на едно место.

За тоа го користи својот долен дел во цевката за всмукање во комбинација со две посебно конструирани спротивно ротирачки четки со различна брзина на вртење. Тие се способни од подот да собираат нечистотија и безбедно да ја однесат во кошницата за отпадоци. Преостанатиот прав потоа Roomba со помош на својот долен дел во цевката за всмукање едноставно смука. Иако на робот правосмукалката за чистење ѝ треба малку повеќе време, нема квалитет во резултатите во ниедна друга конкуренција. Roomba достигнува апсолутно највисока можна ефективност. Независни тестови потврдија до 98% ефективност.

Производот е додаден во кошницата
Оди кај кошницата